Zakaj ravno mi?

Projekt Burnout Aid (Pomoč pri izgorelosti) izvajamo v mednarodnem partnerstvu, ki vključuje organizacije Culture Shock Foundation (Poljska), Common Zone (Hrvaška) in Mesto žensk (Slovenija). Ker smo vsak v svoji državi v tretjem sektorju dejavni že več let, smo imeli priložnost spoznati prednosti in slabosti, veličastne in senčne plati izobraževalnega in aktivističnega dela v nevladnih organizacijah.

Vsak dan smo priča dragocenemu doprinosu fundacij, združenj in neformalnih gibanj k razvoju civilne družbe in vidimo, kako te organizacije pripomorejo k vzpostavljanju občutka skupnosti, izpolnjujejo svoje izobraževalno poslanstvo in podpirajo pomoči potrebne.

Zavedamo se tudi, kakšne stroške tovrstnega dela in predanosti utrpijo izobraževalni kadri in aktivisti. Upamo, da bo naš projekt prispeval k ustvarjanju varnejših in bolj naklonjenih delovnih razmer v tretjem sektorju, pa tudi k razvoju sodelovanja med različnimi nevladnimi organizacijami po vsej Evropi.

Projekt Burnout Aid je mednarodna dejavnost, kakršne doslej še ni bilo, njen cilj pa je preprečevanje izgorelosti med uslužbenci in prostovoljci v sektorju nevladnih organizacij.

OSTANITE V STIKU! Če želite sodelovati pri poskusnih dejavnostih v sklopu našega projekta (preizkušanje platforme, vodenje delavnic za preprečevanje izgorelosti znotraj organizacije), nam pišite na spletni naslov contact@burnout-aid.eu.

Izgorelost je kriza v poklicni dejavnosti, ki je posledica delovnih pogojev, kot so na primer: pretirana obremenjenost z delom, nezadostno plačilo, navzkrižja vrednot, pomanjkanje: nadzora, skupnostne podpore ali občutenja poštenosti.

Glavni simptomi izgorelosti vključujejo: izžetost, cinizem in neučinkovitost.

About Us

Paulina Jędrzejewska - soustanoviteljica fundacije Culture Shock in predsednica upravnega odbora. Sociologinja, kulturna antropologinja, učiteljica, mentorica, osebna trenerka in pospeševalka skupinskih procesov. Strokovnjakinja za mobilno in novo tehnologijo. Sama je preživela poklicno izgorelost in je v tem projektu pripravljena deliti svojo zgodbo.

Piotr Grabowski - ustanovitelj fundacije Culture Shock in predsednik njenega nadzornega odbora. Pravnik, specialist za kulturni marketing, specialist za krizno posredovanje, študent socialnega dela. Zagovarja znanstveni pristop. Knjižni molj.

Monika Stec - članica upravnega odbora fundacije Culture Shock. Sociologinja, strokovnjakinja za kvalitativne raziskave, od leta 2007 se ukvarja z družbenimi raziskavami trga dela, lokalnih skupnosti, izobraževanja, novih tehnologij, diskriminacije, stereotipov in predsodkov. Po naravi ji idealno ustrezata delo na terenu in raziskovanje z multiplimi metodami, je pa tudi kritična prijateljica.

Karolina Pluta - učiteljica, osebna trenerka, aktivistka, gledališka pedagoginja, raziskovalka in performerka, ki živi v Varšavi. Kot gledališka pedagoginja in učiteljica je doslej delala z različnimi občinstvi, vključno z mladino, odraslimi, umetniki, učitelji. Kot samozaposlena sodeluje z mnogimi organizacijami in ustanovami na področju kulture in družbe. Rada pleše in piše poezijo.

City of Women

Urška Jež - Od leta 2006 sodeluje z Mestom žensk, od leta 2014 pa je predsednica izvršnega odbora. Z več nevladnimi organizacijami je sodelovala kot organizatorka, producentka, administratorka mednarodnih projektov in koordinatorka prostovoljcev. Prostovoljno dela kot animatorka na poletnih taborih za mladino.

Ana Čigon - umetnica, ki ustvarja na področju videa, filma, performansa in novih medijev. Njeni projekti obravnavajo družbene in feministične teme, denimo pomanjkljivo izpostavljanje ženskih umetnic na področju umetnostne zgodovine in kolektivnega spomina, nevidne družbene skupine, odnos med subjektom in družbo, iskanje sreče. Za svoje delo je prejela več nagrad.

Tjaša Hauptman - magistrska študentka psihologije. Je aktivna članica Društva študentov psihologije (DŠPS), v okviru katerega dela na več različnih projektih in vodi delavnice. Kot lokalna koordinatorka dela tudi za projekt Mind the Mind Evropske federacije društev psihologov (EFPA) – v kampanji Boja proti stigmatizaciji duševnih bolezni. Knjižni molj in ljubiteljica morja.

Andreja Petrovčič - magistra psihologije, trenutno zaposlena kot psihologinja pripravnica na Inštitutu za klinično psihologijo v Izoli. Njeni predhodni projekti in raziskovalno delo so bili osredotočeni na spodbujanje zdravja, psihologijo športa in rekreacije in organizacijsko psihologijo. Navdušuje se nad športom in naravo.

Urška Lipovž - Sociologinja in aktivistka LGBTQ, ki z Mestom žensk sodeluje od leta 2018. Januarja 202o je prevzela vodenje odnosov z javnostmi. Je tudi članica kolektiva Lezbična četrt, ki letno organizira festival z enakim imenom.

Common Zone

Gabrijela Ivanov - po formalni izobrazbi magistra računalništva, po poslanstvu pa aktivistka na področjih neodvisnih medijev, kulture in enakosti med spoloma. Ustanoviteljica VoxFeminae.net in socialnega podjetja Fierce-Women.net. Trenutno se poklicno usposablja na področju transakcijske analize, kjer se specializira za svetovalko.

Marina Milković - psihologinja, ki je v glavnem delala v sistemu socialnega skrbstva. Sodelovala je z različnimi nevladnimi organizacijami, vodila delavnice in organizirala psihološko podporo. Prispevala je tudi k izvajanju raziskav o LGBT+ osebah. Izobraževala se je na področju kognitivnih in vedenjskih terapevtskih tehnik.