Dlaczego my?

Projekt Burnout Aid jest bezprecedensowym działaniem międzynarodowym mającym na celu zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród pracowników i wolontariuszy sektora NGO, realizowanym w międzynarodowym partnerstwie Fundacji Culture Shock (Polska), K-Zona (Chorwacja) i City of Women (Słowenia).

Działając od wielu lat w trzecim sektorze w naszych krajach, poznaliśmy blaski i cienie pracy edukacyjnej i aktywistycznej w NGO. Widzimy na co dzień, jak wielką rolę odgrywają fundacje, stowarzyszenia, a także ruchy nieformalne w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowaniu poczucia wspólnoty, wypełnianiu misji edukacyjnej, niesieniu pomocy potrzebującym. Wiemy też, jakie koszty taka praca niesie dla edukatorów i aktywistów. Mamy nadzieję, że nasz projekt przyczyni się do tworzenia bezpieczniejszych i bardziej przyjaznych warunków pracy w trzecim sektorze, a także do rozwoju współpracy między NGO w całej Europie.

Chcesz wziąć udział w działaniach pilotażowych w naszym projekcie?

- testować platformę w ramach testów UX
- wziąć udział w pilotażowych warsztatach prewencji wypalenia zawodowego

Napisz do nas już dziś na contact@burnout-aid.eu.

Wypalenie zawodowe jest stanem kryzysu aktywności zawodowej, powodowanym w szczególności przez: nadmierne obciążenie pracą, niewystarczające wynagrodzenie, doświadczanie konfliktów wartości, niesprawiedliwości, odczuwanie braku kontroli i wsparcia społecznego.

Główne objawy wypalenia zawodowego obejmują: wyczerpanie, cynizm i poczucie braku efektywności.

O Nas

Culture Shock Foundation

Paulina Jędrzejewska - współtwórczyni Fundacji Culture Shock, Prezeska Zarządu. Socjolożka, antropolożka kultury, trenerka, mentorka, coach i facylitatorka procesów grupowych. Ekspertka w dziedzinie technologii mobilnych. Doświadczyła wypalenia zawodowego i chce podzielić się swoją historią, aby pomóc innym.

Piotr Grabowski - fundator, przewodniczący Rady Fundacji Culture Shock. Prawnik, specjalista ds. marketingu kultury, interwent kryzysowy, student pracy socjalnej. Wierzy nauce. Mól książkowy.

Monika Stec - członkini Zarządu Fundacji Culture Shock. Socjolożka, badaczka jakościowa. Od 2007 r. zaangażowana w badania społeczne na rynku pracy, w społecznościach lokalnych, w obszarach: edukacji, nowych technologii, dyskryminacji, stereotypów i uprzedzeń. Urodzona multi-badaczka terenowa. Krytyczna przyjaciółka.

Karolina Pluta - trenerka, coach,, pedagożka teatru, badaczka i performerka, członkini zarządu Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Pracuje z różnymi grupami odbiorców, w tym z młodzieżą, dorosłymi, artystami, nauczycielami. Wspiera organizacje i instytucje działające na polu kultury i sztuki społecznie zaangażowanej. Lubi tańczyć i pisze wiersze.

City of Women

Urška Jež - od 2006 r. związana z City of Women, Prezeska Zarządu od 2014 r. Współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi jako producentka, administratorka projektów międzynarodowych i koordynatorka wolontariuszy. Jako wolontariuszka prowadzi animację podczas letnich obozów młodzieżowych.

Ana Čigon - artystka wizualna i nowo medialna, performerka. Jej projekty dotyczą tematów społecznych i feministycznych, takich jak niedostateczna reprezentacja kobiet-artystek w historii sztuki, pamięć zbiorowa, niewidzialne grupy społeczne, relacje podmiot-społeczeństwo, dążenie do szczęścia. Laureatka kilku nagród.

Tjaša Hauptman - studentka psychologii. Aktywna członkini stowarzyszenia studentów psychologii (DŠPS), gdzie pracuje nad wieloma projektami i prowadzi warsztaty. Lokalna koordynatorka kampanii Mind the Mind EFPA, prowadzonej, aby zdejmować piętno z zaburzeń psychicznych. Mól książkowy i miłośniczka morza.

Andreja Petrovčič - absolwentka psychologii, obecnie pracuje jako stażysta w Instytucie Psychologii Klinicznej Izola. Jej wcześniejsze projekty i prace badawcze koncentrowały się na promocji zdrowia, psychologii sportu i rekreacji oraz psychologii organizacyjnej. Miłośniczka sportu i przyrody.

Urška Lipovž - socjolożka i działaczka LGBTQ, współpracuje z City of Women od 2018 r. Koordynatorka ds. public relations od stycznia 2020 r. Członkini kolektywu Lesbian Quarter, który organizuje coroczny festiwal o tej samej nazwie.

Common Zone

Gabrijela Ivanov - absolwentka informatyki i aktywistka w dziedzinie niezależnych mediów, kultury i równości płci. Założycielka VoxFeminae.net i przedsiębiorstwa społecznego Fierce-Women.net. Obecnie w trakcie szkolenia zawodowego w zakresie analizy transakcyjnej w specjalizacji doradztwo.

Marina Milković - psycholożka, pracowała w systemie opieki społecznej. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi, prowadząc warsztaty i organizując wsparcie psychologiczne. Uczestniczyła w prowadzeniu badań na populacji LGBT +. Wykształcona w poznawczo-behawioralnej modalności terapeutycznej.